o kawie - Planeta Kawy
Istnieją 3 najbardziej popularne odmainy kawy: Coffea arabica (Arabika), Coffea canephora (Robusta) i w mniejszym stopniu Coffea liberica i Coffea excelsa

Coffea arabika – (popularnie Arabika)
odmiana, która została odkryta najwcześniej, roślina pochodząca z Etiopii (gdzie kawa nazwana jest „buna”, z Sudanu i z Kenii a następnie rozpowszechniona w Jemenie gdzie odnotowano pierwsze ślady piśmienne na temat tego napoju w 1450 r. Kawa Arabika ma mniejsza zawartość kofeiny w porównaniu z pozostałymi odmianami kaw i w odróżnieniu od pozostałych odmian jest samozapylającą się rośliną i preferuje wysoko położone rejony uprawy (pomiędzy 1000 a 2000 m n.p.m.). Uprawę Arabiki poza miejscami jej pochodzenia zaczęto bardzo szybko bo już w 1699 w Indonezji.

Coffea canephora – (popularnie Robusta) odmiana bardzo intensywnie uprawiana w dzisiejszych czasach. Coffea Canephora, od strony naukowej jest to bardziej poprawna nazwa dla Robusty, lecz od strony handlowej częściej używana jest nazwa Coffea Robusta. Odmiana wywodząca się z Afryki tropikalnej – pomiędzy Ugandą a Gwineą. Jest bardziej odporna i wytrzymała niż Arabika, dostosowuje się bardzo łatwo do otaczajacych warunków i rośnie również na wysokościach poniżej 700 m n.p.m. – z tego też powodu jest tańsza, bardziej ekonomiczna. Uprawa Robusty zaczęła się w XVIII wieku. Jest to roślina, która w odróżnieniu od Arabiki musi być zapylona krzyżowo.

Liberica – z odmian najrzadziej uprawianych jest ona najczęstszą odmianą. Pochodzi z Liberii (Zachodnia Afryka), uprawiana oprócz Afryki również w Indonezji i Filipinach.

Excelsa – odkryta w 1903 roku w Afryce jako nowy rodzaj drzewa kawowego. Botanicy jednak utrzymują, że jest to tylko inny rodzaj Coffea liberica. Jest to odmiana bardzo obiecująca na przyszłość.

Inne
- mniej mało znane odmiany kawy (przytaczamy tylko kilka): Coffea stenophylla - pochodzi z Afryki zachodniej gdzie uprawiana jest tylko lokalnie (Liberia, Sierra Leone, Wybrzeże Kości Słoniowej). Wyjątkowo wytrzymała na susze. Zapach porównywalny do herbaty, smak niezbyt ciekawy.

Coffea mauritiana
– kawa brązowa pochodząca z wysp Mauritius i pobliskiej Wyspy Riunione. Coffea racemosa – pochodzi z Mozambiku. Gubi liście podczas okresu suszy.

Etymologia

Słowo arabskie “qahwa" (قهوة), na początku określało napój otrzymywany z soku uzyskanego z nasion, który pity był w postaci ciemnego, czerwonego płynu. Pijąc taki napój powodował on efekty podniecenia i poruszenia. Był używany również jako lekarstwo. Dzisiaj słowo to oznacza w języku arabskim dokładnie „kawa”. Od słowa „qahwa" przeszło się do słowa tureckiego „qahvè" - poprzez następujące mutacje tego słowa w Polsce przyjęło się słowo “kawa”. To pochodzenie słowa “kawa” kontestowane jest przez innych, którzy twierdzą, że słowo to pochodzi z rejonu Caffa (południowo-zachodnia Etiopia). Z miejsca z którego rozprzestrzeniła się kawa na cały świat.

Bądźmy w kontakcie

Produkt pomyślnie dodany do porównania